Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công an tỉnh Bình Thuận
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Đường Châu Văn Liêm, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết
Điện thoại 0623858183
Fax 0623858339
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)