Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Uỷ ban nhân dân phường Đại Mỗ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Phường Đại Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại 0438390085
Fax 0438390612
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)