Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TỈNH ĐOÀN NINH THUẬN
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 25 đường 21 tháng 8, Tp. PRTC, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại 0683838022
Fax 0683838022
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)