Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH BOT Quốc Lộ 6 Hòa Lạc Hòa Bình
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 141 đường Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 0435332471
Fax 0435332472
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)