Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần xây dựng số 2
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 52 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại 0437533347
Fax 0438361012
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)