Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ VIỆT XINH
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ EE1 Hương Giang, Cư xá Bắc Hải, phường 15, quận 10
Điện thoại 01288000079
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)