Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Tổng Công ty ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 57-59 đường B4, phường An Lợi Đông, quận 2, Tp.HCM
Điện thoại 02422210288
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)