Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND xã Nghi Kim
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xóm 5, xã Nghi Kim, Thành phố Vinh
Điện thoại 0383516911
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)