Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban đầu tư và xây dựng huyện Quảng Điền
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0543554227
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)