Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Uỷ ban nhân dân xã Hồng Phương
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại 02113836054
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)