Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng đô thị
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 10 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (028)35267498
Fax (028)35265354
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)