Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại 0905172118
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)