Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Trì
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 375, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh trì, Hà Nội
Điện thoại 0436815318
Fax 0436815319
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)