Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý các dự án Công nghệ thông tin và Viễn thông Hà Nội
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ số 185 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại (04) 35122825
Fax (04) 35122824
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)