Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Văn hoá tỉnh Ninh Bình
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Đường Hoàng Diệu, Phường Thanh Bình, TP Ninh Bình
Điện thoại 02293897044
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)