Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cảng vụ hàng không VN
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Phòng kế hoạch nhân sự,Cảng vụ hàng không VN, sân bay quốc tế TSN, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại 08384853(3260)
Fax 0835470409
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)