Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn xây dựng Khang Quỳnh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 321 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại 0979797343
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)