Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 58 đường Hùng Vương, phường Phú Nhuận, Tp Huế
Điện thoại 0543829224
Fax 0543829224
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)