Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Tổ 10, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Điện thoại 02303891339
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)