Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Y tế tỉnh Tiền Giang
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ số 27 đường Lý Công Uẩn, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại (073)3884203
Fax (073)3884203
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)