Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phòng Quản trị - thiết bị, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM, số 227 đường Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP. HCM
Điện thoại 0838304094
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)