Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 02 Lê Lợi, phường 1, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại 0643852603
Fax 0643852834
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)