Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Đường số 7, khu đô thị Đông Sài Gòn, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại 0613561462;0613561463
Fax 0613561461
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)