Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh Đông bắc bộ và Đồng bằng sông hồng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Phòng 409 - 412 nhà A2 khu Đoàn Ngoại giao Vạn Phúc, số 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại 02437264248
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)