Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh Viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Bệnh viện mắt TP. HCM - Phòng vật tư thiết bị y tế, số 280 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP. HCM
Điện thoại 089327220(1224)
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)