Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 68 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0543817200
Fax 0543822477
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)