Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TY VẤN PHÁT TRIỂN
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 26 D3 Đường số 1 , KDC Nam Long, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ
Điện thoại 07103730940
Fax 07103737039
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)