Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH một thành viên cao su
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ đường Trần Văn Trà, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại 06513888968
Fax 06513888960
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)