Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 91
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ TỔ 9 KHU VĨNH HÒA - THỊ TRẤN MẠO KHÊ - ĐÔNG TRIỀU - QUẢNG NINH
Điện thoại 0333675304
Fax 0333871438
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)