Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý xây dựng Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 98 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại (08)35268823
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)