Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BQL các dự án giao thông Trà Vinh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ BQL các dự án giao thông Trà Vinh, số 151 Nguyễn Đáng, phường 7, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại 0743840305
Fax 0743840287
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)