Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Dự án tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Tầng 7, tòa nhà liên cơ số 2, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại (04)37938215
Fax (04)37938209
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)