Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm phát triển quỹ huyện Gia Lâm
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 101, đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Điện thoại 0436763595
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)