Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Đo đạc bản đồ Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 24 Hồ Nguyên Trừng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại 05113740707; 05113740663
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)