Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Xây dựng Bình Định
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 32 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn
Điện thoại 02563822882
Fax 02563822882
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)