Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ BQL các dự án huyện Chợ Đồn, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại 02813882392
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)