Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH một thành viên cơ khí ô tô Thanh Xuân
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 103-105 đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Điện thoại (04)35588780
Fax (04)38583121
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)