Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án khu vực chuyên ngành Y tế
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ G5, Khu nhà liên kế, Phường Bửu Long, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại 0613952050
Fax 0618850485
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)