Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Một thành viên 618
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thôn Yên Lãng 1, xã Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 02036500299
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)