Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 420, Đường Trần Phú, Khu phố 3,Thị Trấn Gia Ray, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai
Điện thoại 0613871824
Fax 0613740889
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)