Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 593/B4 Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại 0753554877
Fax 0753554878
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)