Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 43 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại 02438316759
Fax 02437716244
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)