Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BQL bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hà Giang -Phòng Kinh tế
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Phòng 220 Khu trung tâm hành chính quận, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội
Điện thoại 0436421804
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)