Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án Nông nghiệp - Thuỷ lợi Hà Nội
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 1 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Điện thoại 0433825794
Fax 0433825794
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)