Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT MÁY BAY
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Sân bay quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, Hà nội
Điện thoại 0438840745
Fax 0438865532
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)