Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tầng 1, 2, 3 toàn nhà Eurowindow Multicomplex 27 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại (04)37722011
Fax (04)37721615
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)