Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Quản lý Đất đai thành phố Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Tầng 31, Trung tâm hành chính Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại (0236).3892993
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)