Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Thôn Cốc Po, Xã Thanh Thịnh, Huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại 02093865099
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)