Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Thương mại Ký thuật SMC
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Nhà C24 đường số 2, An Cựu city, phường An Đông, thành phố Huế
Điện thoại (054)3829300
Fax (054)3830422
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)