Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Điện thoại (0320) 3881126
Fax (0320) 3881338
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)